Zakłady ostatniej posługi – czym się zajmują?

Zakłady ostatniej posługi – czym się zajmują?

Praktyki i obrzędy pogrzebowe różnią się znacznie w zależności od kultury i religii. Jednak zwyczaje pogrzebowe mają zwykle wspólne elementy – przeniesienie zmarłego do kostnicy, przygotowanie szczątków, odprawienie ceremonii ku czci zmarłego i zaspokojenie potrzeb duchowych rodziny oraz wykonanie ostatecznej dyspozycji zmarłego. Zakłady pogrzebowe organizują i kierują tymi zadaniami dla pogrążonych w żałobie rodzin, szczycąc się tym, że potrafią zapewnić pocieszenie rodzinie i przyjaciołom zmarłego oraz świadczyć odpowiednie usługi.

Zakłady pogrzebowe – kilka słów

Zakłady pogrzebowe, zwane również zakładami ostatniej posługi, ustalają szczegóły i zajmują się logistyką pogrzebów, biorąc pod uwagę życzenia zmarłego i członków rodziny. Wspólnie z rodziną przedsiębiorcy pogrzebowi ustalają miejsce, daty i godziny nabożeństw żałobnych i pochówków. Organizują karawan do przewiezienia ciała do domu pogrzebowego lub kostnicy. Szykują trumny i worki na ciało. Zakłady pogrzebowe przygotowują nekrologi i zlecają ich umieszczenie w gazetach, ustalają z przedstawicielem cmentarza otwarcie i zamknięcie grobu, dekorują i przygotowują miejsca wszystkich nabożeństw oraz zapewniają transport zmarłym, żałobnikom i kwiaty.

Zakłady pogrzebowe — balsamowanie

Większość firm pogrzebowych jest również przeszkolonymi, licencjonowanymi i praktykującymi balsamistami. Balsamowanie to proces sanitarny, kosmetyczny i konserwujący, dzięki któremu ciało jest przygotowywane do pochówku. Podczas balsamowania ciała przedsiębiorcy pogrzebowi myją ciało mydłem bakteriobójczym i zastępują krew płynem balsamującym, aby zachować tkanki. Mogą przekształcać i rekonstruować ciała przy użyciu materiałów takich jak glina, bawełna, gips paryski i wosk. Mogą też nakładać kosmetyki, aby nadać im naturalny wygląd, ubrać ciało i umieścić je w trumnie. Zakłady pogrzebowe prowadzą rejestry, takie jak raporty z balsamowania i szczegółowe wykazy odzieży lub kosztowności dostarczonych wraz z ciałem. W dużych domach pogrzebowych można zatrudnić co najmniej dwóch pracowników do balsamowania oraz kilku uczniów.

Pochówek -najważniejszy element pogrzebu

Pochówek w trumnie jest najczęstszą metodą grzebania szczątków. Kremacja, czyli spalanie zwłok w specjalnym piecu, jest coraz częściej wybierana, ponieważ może być tańsza i pozwala na odbycie nabożeństwa żałobnego w dogodniejszym terminie w przyszłości, kiedy mogą się spotkać bliscy i znajomi. Nabożeństwo pogrzebowe, po którym następuje kremacja, nie musi różnić się od nabożeństwa pogrzebowego, po którym następuje pogrzeb. Zwykle skremowane szczątki są umieszczane w jakimś stałym pojemniku lub urnie, zanim zostaną przekazane do ostatecznego miejsca spoczynku. Urna może być zakopana, umieszczona w mauzoleum lub kolumbarium wewnątrz, lub na zewnątrz, lub pochowana w specjalnym ogrodzie urnowym, w którym na wielu cmentarzach znajdują się skremowane szczątki.