Plotkara

8 posts published

Zakłady ostatniej posługi – czym się zajmują?

Zakłady ostatniej posługi – czym się zajmują?

Praktyki i obrzędy pogrzebowe różnią się znacznie w zależności od kultury i religii. Jednak zwyczaje pogrzebowe mają zwykle wspólne elementy – przeniesienie zmarłego do kostnicy, przygotowanie szczątków, odprawienie ceremonii ku czci zmarłego i zaspokojenie potrzeb duchowych rodziny oraz wykonanie ostatecznej dyspozycji zmarłego. Zakłady pogrzebowe organizują i kierują tymi zadaniami dla pogrążonych